ARAPIN NA ČELU KONGREGACIJE ZA ISTOČNE CRKVE

RIM, 26. studenoga (AR) – Papa Ivan Pavao II. imenovao je 25. studenoga 2000. jednog Arapina na čelo vatikanske Kongregacije za istočne crkve. Kardinala Achillea Silvestrinija, pročelnika Kongregacije za istočne crkve, zamijenjuje na tom položaju padrijarh Antakyje (Turska) i Sira (Libanon) Moussa I Daoud. Papa Ivan Pavao II. je prihvatio ostavku Silvestrinija, koji odlazi u mirovinu zbog navršenih 75 godina do koje dobi netko u Vatikanu može obavljati dužnosti, a talijanski kardinal sada ima 77 godina, te je na čelo Kongregacije za istočne crkve postavio Moussu I Daouda, koji je do sada bio u Bejrutu, a sada seli u Rim, gdje je 1964. diplomirao pravo na Papinskom lateranskom sveučilištu. Njegov ulazak u rimsku kuriju znači i novi korak u ekumenskoj strategiji Ivana Pavla II. Moussa I Daoud, roðen 1930. u Siriji. Na čelu je crkve koja ima istočni obred, koji je zapravo na pola puta izmeðu pravoslavnog i katoličkog. Sa Svetom Stolicom ta crkva ima puno zajedništvo. Kada je 1977. izabran za biskupa na sinodi Sira, dobio je i priznanje tadašnjeg Pape. Moussa I Daoud je postao partijarh 1998. Njegov izbor za pročelnika Kongregacije za istočne crkve je dogaðaj bez presedana.

 

Please follow and like us:

Be the first to comment on "ARAPIN NA ČELU KONGREGACIJE ZA ISTOČNE CRKVE"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial