PAPA OŠTRO UPOZORAVA HRVATSKE VLASTI

RIM, 15. prosinca (AR) – Ivan Pavao II. primio je u petak novog hrvatskog veleposlanika pri Svetoj Stolici Franju Zenka koji mu je predao vjerodajnice hrvatskog predjsednika Stjepana Mesiàa. Istodobno Papa je u pismu koje je predao Zenku iznio što bi trebala hrvatska vlast činiti za dobrobit hrvatskih građana. Zenka je primio i državni tajnik Svete Stolice kardinal Angelo Sodano. Evo što je poručuje Papa. Nakon što je srdačno pozdravio trećeg hrvatskog veleposlanika i uputio pozdrave hrvatskom predsjedniku Stjepanu Mesiću i srdačno pozdravio sve stanovnike Hrvatske, “vaše lijepe zemlje, koju sam mogao posjetiti dva puta, u rujnu 1994. i u listopadu 1998.”, Papa je rekao da su “ti pohodi za mene bili posebne prigode, koje su mi omogućile da iz bliza upoznam duhovnu jakost hrvatskoga puka te bogatu vjersku i kulturnu baštinu koju posjeduje. Sve ga to čini sposobnim da, kao samosvojna nacija, pridonosi izgradnji međunarodne zajednice utemeljene na čvrstome miru što počiva na istinskoj suradnji, na uzajamnome poštivanju i na djelotvornoj solidarnosti na raznovrsnim društvenim područjima, od gospodarskoga i tehnološkoga do kulturnoga i političkoga”. Papa je yatim nastavio: “Već je evo deset godina otkako je Hrvatska, ta stara i plemenita nacija, ušla u veliku obitelj europskih nacija, koje uživaju slobodu i demokraciju, te s njima zajedno vedro i s nadom gleda na budućnost. Diktature kojima je bila izvrgnuta tijekom ovoga zadnjeg stoljeća stoje poput stroge opomene koju se ne smije zaboraviti. Katastrofalne posljedice nastale zbog onih tako zlokobnih ideologija posebno su snažan poziv da se u buduće ne dopusti da se slična dramatična iskustva ponove u bilo kojemu dijelu svijeta. Neka ove stranice povijesti, koje su obilježene tragedijama pojedinaca i društava, pomognu europskim zemljama da sve više budu svjesne potrebe zajedničkoga svladavanja tragičnoga naslijeđa raznih totalitarizama te Europu učine zajedničkim domom, područjem učinkovite solidarnosti proete vrijednostima Evanđelja koje su oblikovale njezinu povijest. Europske su zemlje danas više nego ikada prije pozvane na veću suradnju, koja nosi biljeg uzajamnoga poštivanja, izgrađujućega razumijevanja i oplemenjujuće međuovisnosti”. “Hrvatska ide putem demokracije, ali taj put nije uvijek lagan zbog loših iskustava koja je doivjela u prošlosti i zbog nedavnoga rata koji je priječio skladan razvoj same Hrvatske i cijeloga tamošnjeg područja. Potrebno je nastaviti ići putem kojim se je krenulo te očitovati veliku strpljivost, razboritost, spremnost na žrtvu, nesebičnu solidarnost i duh pomirbe. Obveza je to koja se tiče kako građana tako još više onih koji su na vlasti. Da bi se svladale teškoće i postigli plemeniti ciljevi za kojima Hrvatska teži od svih se traži razumijevanje, postojanost i trijeznost”, naglasio je Papa u pismu Hrvatima, te nastavio da “napredak postignut tijekom zadnjega desetljeća potiče na zauzimanje za uvijek sve bolju budućnost zemlje. Želja mi je da se tako nastavi i u buduće uz stvarnu i velikodušnu solidarnost razvijenijih zemalja. Jedino će tako moći doći do poboljšanja ivotnih uvjeta u okviru čvrstoga mira i nacionalne pomirbe bez koje jedna nacija ne može ići naprijed. Svim europskim nacijama, bilo da se radi o velikima bilo o malima, valja, uz ista prava i dužnosti, osigurati slobodu i demokraciju. To je put koji vodi u budućnost s čvrstim mirom i istinskim razvojem na korist ne samo Europe. Naime, demokracija se ne može ni nametati ni improvizirati, nego se, naprotiv, postžie odgojem i valja je podupirati. Sve to zahtijeva stalni rast građanske i društvene svijesti te sustavno sudjelovanje svih sastavnica nacije u izgradnji općega dobra, pri čemu se nikada ne smije izgubiti iz vida istina o čovjeku i eni koje je Bog stvorio na svoju sliku i priliku”, poručuje Papa. Veliki dio pisam posvetio je razvitku demkracije pa kaže da ona “zahtijeva da se državni ustroj stavlja u službu svih građana a ne samo pojedinih skupina te se, u zajedničkome traenju općega dobra, razvija stalni dijalog svih političkih i društvenih sastavnica uz poštivanje svih zajedno i svakoga pojedinačno. Onaj tko je pozvan služiti zajednici dužan je u svim okolnostima voditi računa o etičkim načelima i moralnim pravilima na kojima mora počivati svaka društvena zajednica. Riječ je o baštini o čijim vrijednostima moraju nezaobilazno voditi računa oni koji imaju čast biti politički predstavnici. Njihova je obveza da se izgrađujuće zalažu za djelotvorno promaknuće osobe, obitelji i cijeloga društva, što pretpostavlja da neprestano budu svjesni da im je dunost postupati i raditi kao razboriti i mudri branitelji i promicatelji općega dobra. U suočavanju je s ne laganim izazovima sadašnjega trenutka posebno vano da oni koji se u okviru državne uprave nalaze na čelnim mjestima znaju među pukom širiti nadu i pouzdanje, pri tom se posebno skrbeći za pojedince i društvene slojeve koji su slabiji i potrebniji pomoći. Prijeko je potrebno voditi računa o zakonitim i opravdanim zahtjevima obitelji i mladei, bilo na gospodarskome i društvenome području, bilo na pravnome i političkome, te štititi osobu i ljudski život u cjelini od njegova začeća do naravnoga završetka. Obitelji i mlade s razlogom očekuju da imaju mogućost ivjeti uz čestiti rad, kako bi s pouzdanjem mogli izgrađivati mirnu budućnost. Dostojanstvo ljudskoga rada zahtijeva zakonske uredbe koje priječe zloporabe te, dajući prednost pravednoj podjeli bogatstava, stvaraju opće ozračje pogodno za otvaranje novih radnih mjesta, za društveni mir i za ostvarenje pravoga napretka”, rekao je Papa, koji je govorio i o odnosima Crkve i države. “Crkva će sa svoje strane i ostajući u okvirima vlastite mjerodavnosti na svaki način pruati svoj doprinos, posebno svjedočeći za vrijednosti koje same po sebi nisu izvrgnute promjenama društvenih i povijesnih okolnosti, jer su ukorijenjene u samu ljudsku stvarnost. Ovo je njezino služenje od svekolike koristi pojedincima, obiteljima i cijelome građanskom društvu. U svojemu zalaganju za čovjeka Crkva nailazi na široka područja suradnje s državom. Imajući to pred očima, kako ovdje ne spomenuti ugovore što su ih sklopili Sveta Stolica i Republika Hrvatska? Radi se, naime, o sredstvima suradnje od dosta velike vanosti koja, poštivanjem vlastitih autonomija obiju strana, pridonose usklađenosti odnosa Crkve i države na sveopću korist svih hrvatskih državljana”, rekao je Papa i poželio novom hrvatskom veleposlaniku ugodan boravak u Rimu te udjelio apostolski blagoslov Vama, svima koji su Vam na srcu, te svima koje kao veleposlanik ovdje predstavljate”.

Please follow and like us:

Be the first to comment on "PAPA OŠTRO UPOZORAVA HRVATSKE VLASTI"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial