ALEKSEJ II. PIŠE IVANU PAVLU II.

RIM, 28. 12. (AR) – Meðu brojnim čestitkama vrhovnih crkvenih poglavara, koji su ovih dana stigle Papi Ivanu Pavlu II., stigla je i čestitika Patrijarha Ruske pravoslavne Crkve Alekseja II. U brzojavnoj prouci, koju prenosi Interfax, stoji: “Puninom duha ovih svetih božićnih blagdana, blagdana roðenja Gospodina Isusa Krista, želim Vašoj Svetosti na početku trećeg tisućljeća, obilje milosti Božje i vječnu Kristovu ljubav”. Ta čestika Ruskog pravoslavnog patrijarha ima u sadašnjem trenutku, prema mišljenju promatrača katoličko-pravoslavnih odnosa, posebno značenje. Odnosi izmeðu Rima i Moskve nisu najbolji. Patrijarh Aleksej zajedno sa Svetim Sinodom Ruske pravoslavne Crkve suprostavlja se Papinom posjetu Rusiji. Skupina pravoslavnih ruskih svećenika kritizirala je, prema pisanju francuske informativne agencije AFP, patrijarha Aleksija, tvrdeći da je u jednoj demokratskoj i svjetovnoj zemlji neprihvatljivo da jedan vjerski poglavar spriječava posjet poglavara jedne druge druge vjerske zajednice. Jedan je od tih pravoslavnih svećenika, Gleb Jakunin, tražio od predsjednika Vladimira Putina da pozove Papu Ivana Pavla II. u posjet Rusiji, unatoč suprostavljanja patrijarha Alekseja. Papa je Ivan Pavao II., prema njegovim riječima, veliki Papa, koji je obišao gotovo cijeli svijet i posjetio i pravoslavne zemlje kao što je Rumunjska i Gruzija. Za nas bi bilo sramota da Papa posjeti Ukrajinu, a ne i Rusiju. Zanimljivo je primjetiti kako tijekom susreta s Ivanom Pavlom II. 5. .siječnja 2000, predsjednok Putin nije pozvao Papu da posjeti Rusiju, iako su to učinili njegovi prečasnici Boris Jelcin i Mihajil Gorbačiov. Papa sigurno ne želi posjetiti nijednu zemlju, ako se tomu protive poglavari dotičnih vjerskih zajednica. To vrijedi posebno za Rusiju, s kojom je diplomacija Svete Stolice u više navrata pregovarala o eventualnom Papinom susretu s patrijarhom Aleksejom i izvan granica Rusije.

 

Please follow and like us:

Be the first to comment on "ALEKSEJ II. PIŠE IVANU PAVLU II."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial