ŠTO HRVATSKA VLADA PORUČUJE PAPI

RIM, 28. 12. (AR) – “Sveti Oče! S dubokim poštovanjem prema Svetoj Stolici i Vama osobno predajem Vam Vjerodajnice što sam ih primio od Predsjednika Republike Hrvatske g. Stjepana Mesića. Ujedno Vam prenosim pozdrave od Predsjednika i cijele Hrvatske koju imam čast predstavljati pri Svetoj Stolici. Prihvaćajući dužnost veleposlanika pri Svetoj Stolici bio sam svjestan odgovornosti pred milenijskim vezama Hrvatske i Svete Stolice, na koje ste se i Vi Sveti Oče referirali gotovo u svim Vašim propovijedima, govorima i nagovorima što ste ih izrekli prilikom dvaju Vaših državnih i pastoralnih posjeta Hrvatskoj 1994. i 1998. godine. Posebno su mi se usjekle u pamćenje Vaše riječi u zagrebačkoj zračnoj luci 2. 10. 1998. da dolazite k nama Hrvatima kao hodočasnik Evanðelja, slijedeći stope prvih svjedoka vjere, i da uberete plodove hrabrog svjedočanstva, koji su se očitovali posebno u teškim vremenima, sve tamo od rimskih progona, preko osmanlijskog prodora i okupacije do komunističkih proganjanja. Time niste samo podsjetili vjernike i čitav hrvatski narod da je, budući gotovo sveprisutno u njegovoj povijesti, kršćansko ozračje jedan od bitnih elemenata hrvatskog nacionalnog identiteta, nego nas i nagovorili da nam ono bude i ostane živim izvorom nadahnuća i snage u osobnom i zajedničkom duhovnom i moralnom životu. Dopustite mi da ovdje pred Vama posebno naglasim i iskažem obvezu da ću uložiti sve svoje snage i sposobnosti u održavanju i produbljivanju naročito prijateljskih odnosa Republike Hrvatske i Svete Stolice što su plod upravo Vaših posjeta mojoj domovini. Novu stranicu u povijesti odnosa Republike Hrvatske i Svete Stolice otvaraju četiri bilateralna ugovora: o pravnim pitanjima, o suradnji na području odgoja i kulture, o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi RH te o gospodarskim pitanjima. Ovaj posljednji ugovor znači i konačno ureðenje odnosa izmeðu Crkve i Države u Hrvatskoj. Posebno bih istaknuo da je Republika Hrvatska, priznajući opće društveno vrijedni rad Katoličke crkve na kulturnom, odgojnom, društvenom i etičkom polju, preuzela posve precizne obveze prema Crkvi. Samo po sebi se razumije da nova hrvatska vlast, konstituirana početkom ove godine na temelju demokratskih parlamentarnih i predsjedničkih izbora, preuzima obveze što proizlaze iz ranije sklopljenih meðunarodnih multilateralnih i bilateralnih ugovora. Svjestan sam da veleposlanikova služba pri Svetoj Stolici ima i poseban zadatak vezan uz ostvarivanje prava i obveza iz spomenutih ugovora. Nadahnjujući se i Vašim doprinosom procesima europskih integracija na putu europskom jedinstvu na osnovi kršćanskog civilizacijskog nasljeða, nova hrvatska vlada, upisujući u svoje strateške ciljeve i ubrzanu integraciju Hrvatske u europske i euroatlantske institucije, nastoji oko užurbanog ostvarivanja pretpostavki za to. To se nastojanje očituje u daljnjoj demokratizaciji zemlje i, posebno, osiguranju potpunog poštivanja ljudskih prava za sve graðane. O tome govore brojne ovogodišnje legislativne promjene od kojih posebno valja istaknuti ukidanje diskriminacijskih odredbi vezanih za područje zaštite nacionalnih manjina, te povratak izbjeglica. Vjerujem da će ti napori, za koje držim da su u duhu Vaše poznate personalističke filozofije kršćanske inspiracije, rezultirati što skorijim pridruženim a onda i jednom punopravnim članstvom Hrvatske u Europskoj uniji. Uvjeren da se radujete svakom uspjehu Republike Hrvatske, dopustite Sveti Oče da spomenem posebno priznanje koje su spomenutim naporima nove hrvatske vlade odali šefovi država EU i njihovih vlada time što su održali, na inicijativu Jacquesa Chiraca, predsjednika Republike Francuske, sadašnje predsjedateljice EU, po prvi puta van zemalja EU, svoj za čitavu Europu značajan summit u Zagrebu 24. studenoga ove godine. Upravo na tom Zagrebačkom summitu, u uvjerenju da je, nakon promjena u Hrvatskoj, počela u Jugoistočnoj Europi prevladavati demokracija, EU je prezentirala svoju novu inicijativu kojom se programira stabilizacija i pridruživanje pet suverenih država, to jest Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Savezne Republike Jugoslavije te Albanije. Time što su na tom skupu formalno počeli pregovori s Hrvatskom o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, Republika Hrvatska je preuzela obvezu izgraðivanja dobrosusjedskih odnosa sa svim graničnim državama. To uključuje praštanje i pomirenje, na koje ste nas Vi, Sveti Oče, prilikom Vaših posjeta Republici Hrvatskoj nagovarali i proročki opominjali da se samo na taj način uspješno izgraðuje demokracija i suživot s drugima i trajno uključuje u ujedinjenu Europu. Unatoč aktualnim poteškoćama u provoðenju nužnih reformi svojih institucija prije nego se dalje širi i uključi sve europske države koje to žele, EU jest i ostaje duhovni, politički i civilizacijski zavičaj Republike Hrvatske. U njemu ona želi i može svojom milenijskom duhovnom baštinom i današnjim potencijalima pridonositi bogatstvu i procvatu istinskoga humanizma. S porastom općeg materijalnog prosperiteta autentična humanost postaje sve aktualnijom temom Europe i čitavog razvijenog svijeta kojemu prijeti novovrsni materijalizam i opća depersonalizacija života. Čvrsta osnova istinskog humanizma jest i ostaje personalistička filozofija kršćanske inspiracije što je nastala na europskom tlu, a što je Vi, Sveti Oče, promičete svojim neumornim državnim i pastoralnim putovanjima. To ste s toliko uspjeha činili i prilikom, kako sami rekoste, Vašeg evanðeoskog hodočašća Republici Hrvatskoj. Na tome Vam kao njezin novonastupajući veleposlanik pri Svetoj Stolici svesrdno zahvaljujem! Franjo Zenko, veleposlanik Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici”.

 

Please follow and like us:

Be the first to comment on "ŠTO HRVATSKA VLADA PORUČUJE PAPI"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial