BOZANIĆ RAZGOVARAO S PREDSTAVNICIMA KONGREGACIJE ZA NAUK VJERE O OBILJEŽAVANJU OBLJETNICE SMRTI KARDINANA ŠEPERA

RIM, 12. 1. (AR) – Kongregacija za nauk vjere i Zagrebačka nadbiskupija u studenom će ove godine svečano obilježiti 20.obljetnicu smrti kardinala Franje Šepera, koji je umro u Rimu 30. prosinca 1981.godine. To je u srijedu, 10.siječnja, zagrebački nadbiskup Josip Bozanić dogovorio s najvišim predstavnicima Kongregacije za nauk vjere, predstojnikom i tajnikom, kardinalom Josephom Ratzingerom i nadbiskupom Tarcisiom Bertoneom. U Zagrebu je predviðen znanstveni skup, a u Rimu prigodni akademski čin. U Zagrebačkoj je nadbiskupiji utemeljen i posebni Odbor, koji će u dogovoru s Kongregacijom izraditi detaljni program za obilježavanje te obljetnice, kojom će se mlaðem naraštaju pružiti prigoda da upozna lik i djelovanje toga hrvatskog crkvenog velikana. Kardinal Šeper je živio i djelovao u presudnim godinama za Katoličku crkvu u Hrvatskoj. Naslijedio je u vodstvu Zagrebačke nadbiskupije i Biskupske konferencije (1960. do 1968) blaženog Alojzija Stepinca. Bio je vrlo aktivan na II. vatikanskom saboru. Njegova duhovna, teološka i pravna priprava te smirena proniklost u donošenju odluka potaknula je papu Pavla VI. da mu 1968.povjeri Kongregaciju za nauk vjere odnosno Sveti uficij, koji je u ono pokoncilsko doba isto tako proživljavao velike trzavice. “Kardinal Šeper je bio”, kako je istaknuo na pogrebnoj misi u Rimu 2. siječnja 1982. papa Ivan Pavao II., “snažan, nepokolebljiv poput njegove rodne Hrvatske, kojoj je doista bio na čast cijelim svojim životom u službi Krista i Crkve”. Zbog toga svog nepokolebljivog stava naišao na nerazumijevanje i meðu nekim hrvatskim biskupima. Vjerojatno je i to jedan od uzroka prebrzoj zaboravi u domovini i u Vatikanu toga “mudrog i prosvijetljenog voðe kongregacije, koja je morala intervenirati u kriznim pitanjima vjere i morala”. Nakon smrti kardinala Šepera Nadbiskupski duhovni stol u Zagrebu objavio je dva sveska o kardinalu Šeperu naslovljena “Šeper I. – graða za životopis” i “Šeper II. – graða za životopis”. Prvi svezak sadrži sve biskupske okružnice koje je kardinal Šeper uputio u tijeku svoga biskupovanja u Zagrebu, dok drugi sadrži Šepereve koncilske intervente na II. vatikanskom saboru i sve odluke, rješenja i dekrete Kongregacije za nauk vjere u Vatikanu koje potpisao kao predstojnik te Kongregacije. Dokumenti su objavljeni na izvornim jezicima i u hrvatskome prijevodu.

 

Please follow and like us:

Be the first to comment on "BOZANIĆ RAZGOVARAO S PREDSTAVNICIMA KONGREGACIJE ZA NAUK VJERE O OBILJEŽAVANJU OBLJETNICE SMRTI KARDINANA ŠEPERA"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial