PAPA O VITEŠKOM MALTEŠKOM REDU

RIM, 12. 1. (AR) – Crkva nakon jubileja povjerava Viteškom malteškom redu, koji je tijekom svoje devetstoljetne vjernosti i duboke povezanosti s Petrovom stolicom, što je u više navrata i krvlju potvrdio, i u najnovije doba dokazao, poslanje dobrog Samaritanca novog tisućljeća. Tu je obvezu Viteškog malteškog reda Papa Ivan Pavao II. pohvatlio 12. siječnja 2001., primajući vjerodajnice novog veleposlanika Alberta Leoncina Bartolia. Viteški maleteški red je jedinstveni slučaj u kojem Viteški red ima obilježje države s meðunarodnim pravom i kao takva podržava diplomatske odnose na razini veleposlanstva s 88 država i diplomatska predstavništva s drugih 5 zemalja, meðu ostalima i s Hrvatskom. Hrvatski veleposlanik pri Viteškom malteškom redu je sadašnji veleposlanik pri Svetoj Stolici Franjo Zenko. Djelovanje Viteškog malteškog reda usredotočeno je na humanitarnu pomoć. To su naslijedili iz doba križarskih ratova, kada su kao bolničari pomagali ranjenicima i siromasima u Svetoj zemlji. Danas se skrbe za pomoć siromasima i bijednicima u stotinjak zemalja na svih pet kontinenata. Tijekom jubiljeskih slavlja Vitezovi i dame malteškog reda preuzeli su dužnost pružanja liječnike i zdravstvene pomoći hodočasnicima u četiri rimske patrijarhalne bazilike. Papa je Ivan Pavao II. usredotočio svoj govor na obranu vjere i na pomoć siromasima, pozvavši Viteški malteški red da pojača svoju karizmu, kako ju je nazvao, fantazijom ljubavi. Pred logikom modernog svijeta i bezdušnih ustrojstava gospodarstva, tehnologije i kompetitivnosti bez srca i bez milosrða, kojima se obogaćuju samo sretnici Viteški se malteški red mora zauzimati oko humanizacije svijeta i ravnopravne podjele dobara, koja je Bog jednako povjerio svima. “Vaše djelovanje, završio je Papa svoj govor novom veleposlaniku Viteškog malteškog reda, mora biti usredotočeno na bolničke aktivnosti, svijetle predstraže civilizacije ljubavi i djelotvorne dokaze crkvenog socijalnog nauka. Muškarci i žene vjere s punim srcem milosrða, širokogrudni i nepokolebljivi u obrani prava siromaha, moraju, prema Papinim riječima, i danas poput dobrog Samaritanca pokazati svoju hrabrost, odlučnost, ustrajnost i nesebičnost u pružanju pomoći bližnjemu.

Please follow and like us:

Be the first to comment on "PAPA O VITEŠKOM MALTEŠKOM REDU"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial