MEĐU NOVIM KARDINALIMA I NOVI PAPA

RIM, 16. 1. (AR) – Ivan Pavao II. bi mogao već u srijedu 17. sijeònja 2001. tijekom opće audijencije objaviti imena novih kardinala, a među njima bi se mogao nalaziti i novi Papa. Poslije novog koncistorija, koji će se održati, vjerojatno, 21. veljače, gotovo je sigurno da će u kardinalskom zboru od 120 kardinala mlađih od 80 godina, koji dakle mogu birati i biti izabrani za Papu, biti najviše Južnamerikanaca. To bi moglo značiti da bi veliku šansu da postane Papom mogao imati jedan kardinal iz zemalja trećeg svijeta, iz Južne Amerike, koja ima i najviše katolika. List “Repubblica” 16. sijeònja 2001. piše da je jedan od glavnih mogućih budućih papa kardinal Dario Castrillon Hoyos, koji se sada nalazi na čelu Kongregacije za kler, a koji je bi i predsjednik Konferencije biskupa Južne Amerike. Drugi Južnoamerikanac je sadašnji nadbiskup Teguegigalupe, glavnog grada Hondurasa, Oscar Rodriguez Madariaga, koji bi sada trebao postati kardinalom. Među Talijanima rastu šanse Giovanniju Battisti Reu, koji se sada nalazi na čelu dikastera za biskupe, a koji je dug godina bio zamijenik državnog tajnika Svete Stolice i koji bi sada mogao postati kardinalom. Ivan Pavao II. je 1991. imenovao 23 nova kardinala, 1994. ih je imenovao 30 (među kojima i Vinka Puljića), a 1998. je imenovao 22 nova kardinala (među njima je trebao biti i Hrvat u kuriji Josip Uhač, koji je umro prije negoli je imenovan, ali je njegvo ime Papa spomenuo). Sada bi Ivan Pavao II. mogao imenovati oko 30 novih kardinala, jer do brojke od 120 koliko ih treba biti na konklavi, nedostaje 25, pa bi mogao imenovati više, a osim toga u mnoogim gradovima u kojima su na čelu nadbiskupija bili kardinali sada su nadbiskupi. Među tim gradovima se spominje i Zagreb, što znači da bi među prvim kardinalima imenovanim u trećem tisučljeću mogao biti i Josip Bozanić.

Please follow and like us:

Be the first to comment on "MEĐU NOVIM KARDINALIMA I NOVI PAPA"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial