ZAZIDANA SVETA VRATA

RIM, 18. 1. (AR) – Zazidana su (17. siječnja 2001.) Sveta vrata na patrijarhalnoj bazilici svetog Pavla izvan rimskih zidina, koja su bila zatvorena 5. siječnja 2001. Sveta vrata na bazilici sv. Petra bit će zazidana 19. siječnja 2001. a 24. siječnja 2001. na bazili svete Marije velike, a dva dana poslije na bazilici svetog Ivana Lateranskog. Tanki zid od cigle i vapna nekada je bio, kako je objasnio Papinski ceremonijar, biskup Piero Marini, sastavni dio liturgijskog obreda zatvaranja svetih vrata. Papa Pavao VI. je 1975. odlučio samo zatvoriti vrata, a kasnije su zidari to mirno zazidali. Taj je običaj prihvatio i sadašnji Papa. Zid je podignut ciglama iznutra. Na ciglama u bazilici svetog Petra bit će napisano ime Pape Ivana Pavla II, a na ostalim bazlikama imena kardinala, koji su 5. siječnja u Papino ime zatvorili sveta vrata. Na ciglama u bazilici svetog Pavla bit ćepostavljeno ime kardinala Etchegaraya, u bazilici svete Marije velike kardinala Furna, a u bazailici svetog Ivana Lateranskog kardinala Ruinia. U svaki će zid biti postavljen kovčezić sa zlatnom medaljom 23. godišnjice pontifikata Pape Ivana Pavla II., zatim 23 srebrene medalje, po jedna za svaku godinu pontifikata te 17 brončanih medalja na uspomenu 17 proteklih godina od posljednje svete godine. U isti će kovčezić biti psotavljen i ključ dotičnih svetih vrata, pergamena s potvrdom o otvaranju i zatvaranju svetih vrata i prema starodrevnom običaju komemorativna medalja Viteškog malteškog reda zajedno s tri pozlaćene cigle na kojima se nalazi grb sadašnjeg Pape Ivana Pavla II.

Please follow and like us:

Be the first to comment on "ZAZIDANA SVETA VRATA"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial