ITALIJA: PRVA ELEKTRANA NA VODIK NA SVIJETU

VENECIJA, 13/07/2010 (AR) – Puštena je u pogon prva elektrana na vodik na svijetu industrijskih dimenzija koja će snabdijevati električnom energijom više od 20.000 obitelji. Elektrana koja proizvodi struju s pogonom na vodik proradila je 12. srpnja 2010. u mjestu Fusina, pokraj Venecije.

 

Mjesto Fusina kao sjedište prve elektrane na vodik izabrano je zbog blizine termoelektrane na ugljen i petrokemijskog kompleksa u Margheri odakle se dobiva sirovina za pokretanje elektrane, odnosno vodik. Elektrana ima snagu 16 Mw. Temelji se na kombiniranom ciklusu gdje se upotrebljava vodik kao pogonsko sredstvo. Elektrana ne ispušta ugljični dioksid (CO2), već u minimalnim količinama samo dušični oksid. Toplotna energija se pretvara u električno preko plinske turbine i razvija snagu od 12 Mw. Dodatnih 4 Mw snage se dobiva korištenjem ispušnih plinova iz postojeće termoelektrane s pogonom na ugljen.
U izgradnju pogona je uloženo 50 milijuna eura. Elektrana na vodik proizvodit će 60 milijuna kilowatsati godišnje čime može zadovoljiti potrošnju 20.000 obitelji. Za dobivanje pogonskog elementa upotrebljavat će se 70.000 tona otpada prikupljenog u gradovima, odnosno koji proizvede 300.000 stanovnika. Umjesto ugljena se, dakle, upotrebljava prikupljeni kriti gradski otpad, a na taj način korištenjem energije iz otpada  se izbjegava i ispuštanje ugljičnog dioksida (CO2) u zrak u kolkičini od 60.000 tona godišnje.
“Riječ je o inžinjerijskom biseru jedinstvenom na svijetu. Istina, ova tehnologija je 5 puta skuplja od one koja se upotrebljava za normalni pogon, ali moramo nastaviti ulagati u istraživanja”, rekao je delegirani upravitelj naftno-energetske kompanije Enel, Fulvio Conti, koji je zajedno s guvernerom regije Veneto, Lucom Zaiom i gradonačelnikom Venecije, Giorgiom Orsonijem, putio u pogon elektranu na vodik.

Please follow and like us:

Be the first to comment on "ITALIJA: PRVA ELEKTRANA NA VODIK NA SVIJETU"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial