EUROPSKI SUD: TALIJANSKI ZAKON O UMJETNOJ OPLODNJI NEKOERENTAN

RIM, 28/08/2012 (AR) – Europski sud za ljudska prava u Strasburgu odbacio je danas dio talijanskog zakona o umjetnoj oplodnji koji se odnosi na analize embrija prije usađivanja. Prema sucima u Strasburgu, koji su se izjasnili glede žalbe talijanskog para Rosette Coste i Waltera Pavana, talijanski zakoni vezani zadijagnozu embrija prije usađivanja su nekoerentni”.

 

Rosetta Costa i Walter Pavan su nositelji cistične fibroze i njihovo bi se dijete moglo roditi s tom bolešću i bog toga žele zdravo dijete iz epruvete. Talijanski zakon o umjetnoj oplodnji zabranjuje analizu stanja embrija prije njegova usađivanja, što je u Europi zbranjeno još jedino u Austriji i Švicarskoj.

Par nije sterilan i 2006. dobio je djete sa cističnom fibrozom. Tada su doznali za svoju bolest. Četiri godine kasnije je žena ponovno zatrudnijela i odmah je analizirala fetus, koji je imao cističnu fibrozu pa je imala terapeutski pobačaj. Talijanski zakon dopušta terapeutski pobačaj ako zametak ima cističku fibrozu.

Par je zatražio umjetnu oplodnju s time da se analizira embrij prije usađivanja u uterus. Na talijanski zakon o umjetnoj oplodnji, koji ne dozvoljava analizu embrija prije usađivanja, Rosetta Costa i Walter Pavan žalili su se sudu u Strasburgu, koji je uočio zakonsku nekoerentnost. Ako zakon omogućava terapeutski pobačaj zbog cističke fibroze, zašto se prije usađivanja u uterus ne bi mogao analizirati embrij?

Ukoliko se u roku od tri mjeseca nitko ne bude žalio na takvu odluku Europskog suda, ona će postati punovažna i embriji iz epruvete će se moći analizirati prije usađivanja u uterus. Talijanska država, jer je takvim zakonom o umjetnoj oplodnji prekršila pravo štovanja privatnog i obiteljskog života, će Rosetti Costa i Walteru Pavanu morati platiti 15.000 eura odštete za moralnu štetu i platiti 2.500 eura sudskih troškova.

Please follow and like us:

Be the first to comment on "EUROPSKI SUD: TALIJANSKI ZAKON O UMJETNOJ OPLODNJI NEKOERENTAN"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial