VATIKAN: SMRTNA KAZNA NEPRIHVATLJIVA

Trg Sv. Petra, foto: AR-NEWS

VATIKAN, 03/08/2018 (AR) – Papa Franjo je poništio svaku mogućnost izricanja smrtne kazne. Posebnim reskriptom odobrio promjenu broja 2267 Katekizma Katoličke Crkve, koji se odnosi na smrtnu kaznu. Novi tekst glasi:

“Pribjegavanje legitimne vlasti smrtnoj kazni, nakon redovnog procesa, dugo se smatralo prikladnim odgovorom na težinu nekih zločina, te prihvatljivim, iako krajnjim, sredstvom za zaštitu općega dobra. Danas vlada sve veća svijest da se dostojanstvo osobe ne gubi ni nakon počinjenih vrlo teških zločina. Osim toga, raširilo se novo shvaćanje smisla državnih kaznenih odredbi. I na koncu, utvrđeni su djelotvorniji sustavi zatvora koji jamče dužnu zaštitu građana, ali istodobno krivcu ne oduzimaju potpuno mogućnost da se iskupi. Zbog toga Crkva uči, u svjetlu Evanđelja, da je smrtna kazna nedopustiva, jer ugrožava nepovredivost i dostojanstvo osobe“. Vatikan se odlučno zauzima za njezino ukidanje u cijelom svijetu, priopćio je ured za tisak Svete Stolice.

Citat je uzet iz govora pape Franje sudionicima susreta koji je potaknulo Papinsko vijeće za promicanje nove evangelizacije, održanog 11. listopada prošle godine; promjenu je Papa odobrio primivši u audijenciju pročelnika Kongregacije za nauk vjere, kardinala Luisa F. Ladariju, 11. svibnja ove godine, a potpisao ju je 1. kolovoza, na spomendan svetoga Alfonsa Marije de’ Liguorija. 

Papin je reskript popraćen pismom kardinala Ladarije biskupima cijeloga svijeta, u kojemu tumači da nova formulacija broja 2267 u Katekizmu očituje istinski razvoj nauka koji nije u suprotnosti s prijašnjim naukom Učiteljstva. To se, naime, može objasniti u svjetlu primarne odgovornosti javne vlasti u zaštiti općega dobra u društvenom kontekstu u kojemu su se kaznene odredbe drugačije shvaćale, i koje su se određivale u sredini u kojoj je bilo teže zajamčiti da zločinac neće ponoviti zločin.

Kardinal Ladaria je podsjetio kako je papa Franjo tražio da se naputak o smrtnoj kazni preoblikuje u govoru koji je izgovorio u listopadu prošle godine, u prigodi 25. obljetnice objavljivanja apostolske konstitucije ‘Fidei depositum’, kojom je Ivan Pavao II. objavio Katekizam Katoličke Crkve, tako da se bolje obuhvati razvoj nauka do kojega je u tom smislu došlo u posljednje vrijeme, i to u svjetlu sve jasnije svijesti u Crkvi o dužnom poštovanju prema svakom ljudskom životu. U tom razvoju vrlo je važan nauk enciklike ‘Evangelium vitae’ Ivana Pavla II. U siječnju 1999. godine, u SAD-u Ivan Pavao II. je ponovio da je znak nade u tomu što se sve više priznaje da se dostojanstvo ljudskoga života ne smije nikada poreći, pa ni onomu tko je učinio zlo. Poticaj na zauzimanje za ukidanje smrtne kazne nastavio se s Benediktom XVI.

Novi tekst broja 2267 Katekizma Katoličke Crkve, koji je odobrio papa Franjo nadovezuje se na prethodno Učiteljstvo, i nastavlja dosljedni razvoj katoličkoga nauka, održavajući postojanim načelo da i dalje vrijedi dužnost javnih vlasti da štite život građana. Novi tekst želi biti poticaj na odlučno zauzimanje, također kroz smjerni dijalog s političkim vlastima, kako bi se podupro mentalitet koji priznaje dostojanstvo svakog ljudskog života.

Please follow and like us:

Be the first to comment on "VATIKAN: SMRTNA KAZNA NEPRIHVATLJIVA"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial