EU: UKIDANJE POMICANJA SATA DVA PUTA GODIŠNJE

London Big Ben, foto: AR-NEWS

RIM, 14/09/2018 (AR) – Europska komisija predložila je da se od 2019. u Europi sat više dvaput godišnje ne pomiče, s tim da će države članice moći odlučiti hoće li trajno primjenjivati ljetno ili zimsko računanje vremena. Želi se osigurati da se promjene u susjednim zemljama odviju koordinirano kako bi se štitilo ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta i spriječila njegova fragmentacija, što bi se moglo dogoditi kad bi neke države članice nastavile pomicati sat, a neke tu praksu ukinule. Pozivaju se države članice i poduzeća da obave odgovarajuće pripreme kako bi pristup bio koordiniran diljem EU-a.

Zagreb, foto: AR-NEWS

Komisija predlaže da se nigdje u EU sat više dvaput godišnje ne pomiče, da se za promjene utvrde jasni i kratki rokovi, te da se provede savjetovanje na nacionalnoj i na europskoj razini kako bi države članice postupale ujednačeno.

Kad bi se i kako promjene počele primjenjivati?

Kako bi prijelaz na novi sustav bio neometan, prema prijedlogu EK svaka bi država članica do travnja 2019. obavijestila namjerava li primjenjivati ljetno ili zimsko računanje vremena. Na ljetno bi se računanje vremena posljednji put obvezno prešlo u nedjelju 31. ožujka 2019. Države članice koje se nakon toga žele trajno vratiti na zimsko računanje vremena sat bi posljednji put pomaknule u nedjelju 27. listopada 2019. Nakon toga se satovi više neće smjeti pomicati s ljetnog na zimsko vrijeme ni obratno. Da bi se ti rokovi mogli ispoštovati, Europski parlament i Vijeće trebali bi donijeti prijedlog Komisije najkasnije do ožujka 2019.

Zašto Komisija predlaže ovu promjenu?

Kopenhagen, foto: AR-NEWS

Europske zemlje uvele su ljetno računanje vremena u 20. stoljeću radi uštede energije, a glavni su razlozi bili rat i naftna kriza 1970-ih. Europska unija od 1980. postupno donosi zakonodavstvo o ujednačavanju pomicanja sata u državama članicama. Međutim, u današnje su vrijeme razlozi za to sve slabiji. Istraživanja pokazuju da su uštede energije neznatne, a građani sve više ukazuju na negativne posljedice na zdravlje.

Provedeno je javno savjetovanje i zaprimljeno je 4,6 milijuna odgovora, što je dosad najviše u javnim savjetovanjima koje je organizirala EK. Za ukidanje pomicanja sata izjasnilo se 84 % ispitanika.

Zašto je ljetno i zimsko računanje vremena usklađeno na razini EU-a?

Većina država članica EU-a ima dugu tradiciju pomicanja sata, uglavnom još iz doba Prvog i Drugog svjetskog rata ili naftne krize 70-ih godina. Povijesno gledajući, države članice uvele su pomicanje sata radi uštede energije (uglavnom ugljena za proizvodnju električne energije) i usklađivanja sa susjednim zemljama. Međutim, datum na koji se pomiču satovi nije bio isti u svakoj zemlji. Zbog neusklađene primjene pomicanja sata tijekom godine nastajali su problemi za unutarnje tržište, a osobito u sektorima prometa i energetike. Radi usklađivanja datuma pomicanja sata postupno su uvođene europske mjere, koje su dovele do Direktive 2000/84/EZ, trenutačno na snazi.

Koji režim pomicanja sata vlada u ostatku svijeta?

U svijetu se ljetno računanje vremena primjenjuje u 60 zemalja, većinom u Sjevernoj Americi i Oceaniji. Europska unija ima sve više susjeda i trgovačkih partnera koji su odlučili ne primjenjivati ili ukinuti ljetno računanje vremena: među njima su Island, Kina (od 1991.), Rusija (od 2011.), Bjelarus (od 2011.) i odnedavno Turska (od 2016.).

Što predlaže EK?

Predlaže se da se od 2019. usklađeno prestane dvaput godišnje pomicati sat, tj. da se prestane prebacivati računanje vremena sa zimskog na ljetno i obrnuto, što znači da se sat više ne bi pomicao ni jedan sat naprijed u ožujku ni jedan sat natrag u listopadu. Kako bi se izbjegle različite prakse na jedinstvenom tržištu, svaka će država članica morati odlučiti želi li zadržati trajno ljetno ili trajno zimsko računanje vremena, pa o tome obavijestiti EK. Nakon toga više neće smjeti primjenjivati režim pomicanja sata na zimsko odnosno ljetno računanje vremena. Svaka država članica slobodno odlučuje koju će vremensku zonu primjenjivati na svojem državnom području.

London, foto: AR-NEWS

Predlaže li EK trajno ljetno ili trajno zimsko računanje vremena u cijeloj Europskoj uniji?

Ne. Bit je Komisijina prijedloga da se na koordiniran način ukine redovito pomicanje sata dvaput godišnje. Odluka o tome hoće li primjenjivati trajno ljetno ili trajno zimsko računanje vremena na svakoj je pojedinačnoj državi članici. Poželjno je da države članice surađuju u odlučivanju o standardnom vremenu koje će svaka od njih primjenjivati od 2019.

Ako neka država članica želi i dalje pomicati sat, zašto ne bi smjela primjenjivati tu praksu?

Komisija predlaže ukidanje pomicanja sata za cijelu Europsku uniju. Drugim riječima, države članice neće zadržati nacionalne režime promjene pomicanja sata kako bi se zaštitilo ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta i izbjegli poremećaji zbog neusklađenih mjera država članica. Ti potencijalni poremećaji mogu se, među ostalim, pojaviti u obliku problema s utvrđivanjem voznih redova usluga prijevoza i funkcioniranjem informacijskih i komunikacijskih sustava, povećanja troškova prekogranične trgovine ili niže produktivnosti u području roba i usluga. Stoga je nužan trajno usklađeni režim u kojem će sve države članice ukinuti pomicanje sata.

Kako i kad bi se počela primjenjivati predložena promjena?

Kako bi omogućila da se prelazak odvije bez problema, Komisija predlaže da svaka država članica obavijesti do travnja 2019. namjerava li primjenjivati trajno ljetno ili trajno zimsko računanje vremena. Odluka svake države članice trebala bi se temeljiti na dogovoru s drugim državama članicama, mogućim javnim savjetovanjima i procjenama učinka na nacionalnoj i europskoj razini.

Rijeka, foto: AR-NEWS

Posljednje obvezno pomicanje sata kojim bi se računanje vremena prebacilo na ljetno bilo bi 31. ožujka 2019. Države članice koje žele trajno primjenjivati zimsko računanje vremena provele bi još jedno pomicanje sata 27. listopada 2019. Nakon toga se satovi više ne bi pomicali.

Preduvjet za ovaj rok je da Europski parlament i Vijeće prihvate i donesu prijedlog Komisije najkasnije do ožujka 2019.

Koje će se vremenske zone primjenjivati u EU-u?

U EU-u se trenutačno primjenjuju tri zone standardnog vremena: zapadnoeuropsko vrijeme (Irska, Portugal, Ujedinjena Kraljevina), srednjoeuropsko vrijeme (17 država članica) i istočnoeuropsko vrijeme (Bugarska, Cipar, Estonija, Finska, Grčka, Latvija, Litva i Rumunjska). Države članice koje odluče zadržati trajno ljetno računanje vremena automatski će se prebaciti u sljedeću vremensku zonu (standardno vrijeme + 1 sat). Države članice moći će prilagođavati svoje standardno vrijeme ako to nije povezano s redovitim promjenama računanja vremena kao što je trenutačna praksa pomicanja sata. U prijedlogu je predviđeno da se Komisiju obavijesti o promjenama vremenske zone šest mjeseci prije svake promjene, čime će se omogućiti da se na vrijeme prilagode svi sustavi koji se temelje na točnom vremenu.

Please follow and like us:

Be the first to comment on "EU: UKIDANJE POMICANJA SATA DVA PUTA GODIŠNJE"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial